Afsoning med mening

Når man afsoner på Pension Skejby handler det ikke bare om at slå tiden ihjel, indtil man er løsladt.

Man får mulighed for at skabe sig en meningsfuld hverdag med arbejde og uddannelse, og i det hele taget få et godt afsæt til at nå sine ønsker for fremtiden. En fremtid uden kriminalitet.

God løsladelse


Pension Skejby tilbyder positive, trygge og motiverende rammer i overgangen fra fængsel til frihed. Rammer for en god løsladelse. For afsoneren og for samfundet. Men det kræver, at den indsatte tager ansvar, viser initiativ og vilje til at nå sine mål, og at man accepterer de principper, der ligger til grund for pensionens koncept.

Der vises stor tillid til beboerne, og de får indflydelse på egen tilværelse, og hvordan huset fungerer. Beboerne informeres detaljeret om beslutninger og overvejelser, spørges ofte til råds og får selv ansvaret for at finde den bedste løsning i videst muligt omfang.

Afsonerne har stor frihed i hverdagen, og besøgende udefra vil have svært ved at se forskel på afsonere og de ustraffede. Men afsonere har stadig begrænset frihed, men på en måde, der mindst muligt modarbejder den positive udvikling.

Ustraffede bor med afsonere


Det mest specielle ved Pension Skejby, ikke bare i Danmark men også i verden, er, at afsonerne bor sammen med ustraffede uden en kriminel baggrund. Men hvorfor i alverden lade indsatte bo sammen med ustraffede?

Det korte svar er: fordi det virker.

Tilbagefald til kriminalitet (recidiv) er 21,6 procent lavere for straffede, der har boet på Pension Skejby end for dem, der har boet på andre pensioner. Og endnu lavere end dem, der løslades fra åbne og lukkede fængsler.

Afsonere på Pension Skejby fastholder og gennemfører desuden i langt større grad deres uddannelse. Det er en af de bedste veje til job og en tilværelse uden kriminalitet.

Kammeratskab gør en forskel

Princippet om at blande ustraffede med afsonere udspringer fra en ide om, at der blandt kammerater bedre skabes gode normer, motiveres og påvirkes positivt end i relationer mellem professionelle behandlere og klienter.

Hvem påvirker hvem?


Smitter det at bo sammen med kriminelle? Det frygter nogle, men forskning om Pension Skejby viser, at der ikke er smittefare. Dem der har boet som ustraffet på pensionen gennem årene er ikke mere tilbøjelige til at begå kriminalitet senere i livet end befolkningen generelt. Snarere tværtimod.

Læs mere om Pension Skejby og ”Skejby-modellen”

Se særskilt dokument ”Sagt og skrevet”