Sådan flytter du ind som staffet:

Har du en dom, skal du afsone eller er du allerede ved at afsone et sted i Kriminalforsorgen, kan du søge om en plads som plus-beboer. For at bo her skal du være stoffri, og du skal i gang med uddannelse, job eller aktivering.

Det vil også for nogen være muligt at bo her efter sin prøveløsladelse. Det kan være for at få tid og ro til at færdiggøre sin uddannelse eller finde et andet sted at bo.

Gør følgende:

1) KONTAKT

Kontakt først og fremmest din sagsbehandler for at høre om mulighederne. Det er sagsbehandlerne i fængslet eller hos Kriminalforsorgen i Frihed (KIF), der tager kontakten. Men har du spørgsmål eller vil henvises, kan du selv kontakte pensionen mellem 8 og 16 i hverdagene eller på mail

Normalt vil du komme herud i udslusning på grundlag af straffuldbyrdelseslovens § 50 eller § 78. Det vil sige som udstationering til arbejde eller uddannelse eller anbringelse af andre årsager. Det kan for eksempel være dine familieforhold, der taler for det. Det er som regel den sidste del af din afsoning, der kan ske på pensionen.

2) FORSAMTALE OG RUNDVISNING

Hvis der er udsigt til en plads i løbet af det næste halve års tid besøger du pensionen til en snak med personalet om, hvordan det er at bo her. Du får samtidig en rundvisning og høre nærmere om stedet, så du kan blive afklaret med, om pensionen er noget for dig. Personalet kan også vurdere, om du umiddelbart vil passe ind og svare på dine spørgsmål.

3) OPTAGELSE PÅ GRUPPEMØDE

Hvis du efter rundvisningen føler, at Pension Skejby er et sted for dig, kommer du til en optagelse i en af husets fire grupper med typisk 5-8 personer. Her vil du prøve at være med til et gruppemøde, hvor du skal fortælle lidt om dig selv, dine interesser og hvorfor du vil være en gevinst for stedet. Samtidig vil de andre i din gruppe også præsentere sig, og spørge ind til dig. Som afslutning på mødet vil din gruppe vurdere, om du er optaget eller ej, ligesom du selv skal vurdere, om det er nogle mennesker, du gerne vil bo sammen med.

4) OPTAGELSE PÅ BEBOERMØDE


Hvis din gruppe har sagt god for dig, præsenterer gruppen dig på det efterfølgende beboermøde for alle beboerne. Gruppen der har optaget dig, fortæller lidt om hvem du er, og hvorfor de har valgt at optage dig. Hvis ikke der er nogle, der har noget at indvende, er du optaget og får besked om, hvornår der er et værelse ledigt.