Pension Skejbys historie

Institutionen blev indviet i 1969 under navnet “Ungdomspension Skejby”. Bygherren var Dansk Forsorgsselskab, som i 1973 blev lagt sammen med Dansk Fængselsvæsen til det, vi i dag kender som Kriminalforsorgen.

“Ungdomspension Skejby” var et led i en planlagt kæde af institutioner tænkt til narkobehandling. Indretningen og strukturen var traditionel, dvs. morgenvækning, fastsatte spise- og mødetider og smurte madpakker. Alt praktisk omkring spisning og rengøring blev ordnet af personalet.

“Skejby” havde dog fra starten adskilt sig fra de andre pensioner ved, at beboerne havde indflydelse på udformningen af regler for samvær og adfærd på pensionen. Man havde beboermøder og samarbejdsudvalg med repræsentanter fra beboerne.

For at tilvejebringe større indflydelse på og ansvar for sin egen hverdag, blev en strukturændring i 1973 godkendt i Direktoratet for Kriminalforsorgen efter stort pres fra beboere og medarbejdere. Således blev strukturen ændret til, at beboere overtog ansvaret for madlavning og indkøb.

I 1973 blev det samtidig tilladt at lade ustraffede borgere (minus-beboere) flytte ind. Inspirationen til den “udtynding” kom fra militærpsykologen Bent Rieneck. Han havde i en undersøgelse af danske værnepligtige dokumenteret, at positiv påvirkning og normoptagelse af eksempelvis kriminelle, var bedre i en kammeratskabsgruppe, end i en gruppe, der kun var udsat for et “systems” påvirkning gennem de ansatte.

Disse grundlæggende pædagogiske principper omkring beboerindflydelse, plus/minus modellen og udtynding, samt strukturen omkring basisgrupper har overlevet 70´erne, 80´erne, 90´erne og 00’erne, og står endnu som grundpiller i pensionens pædagogik.

I samme periode gled Ungdomspension Skejby ligeledes over til at være Pension Skejby, på grund af en større aldersspredning.

Udmøntningen af principperne har dog  med tiden gennemgået en udvikling og haft forskellige udformninger i samspil med udviklingen i det øvrige samfund.

Udviklingsprocessen fortsætter og “Skejby” bliver som andre levende organismer ikke færdig.