Mere om kravene for at bo her

For både ustraffede (minus-beboere) og straffede (plus-beboere) kræves der, at man engagerer sig i det sociale liv, og vil følge de regler og principper, der gælder for stedet. Det er et bofællesskab, hvor der bor både unge og gamle. Børn og forældre. Kristne og muslimer. Kødelskere og vegetarer. Og alle mulige andre. Du skal kunne leve i en broget flok, der ikke nødvendigvis ligner dig selv.

Som minus beboer skal ja til at bliver tjekket i kriminalregisteret.

Alle skal lade sig teste for stoffer gennem urinprøver af og til. Derudover skal man deltage i et ugentligt gruppemøde og et fælles beboermøde hver anden uge og generelt bidrage til rengøring, indkøb og madlavning.

Bor man på Pension Skejby skal man være i gang med enten arbejde, studie eller anden aktivering. Nogle kan fungere som husmænd på pensionen. Der er som regel 3-5 husmænd.

Husmænd
Husmænd er ansvarlige for at Pension Skejby vedligeholdes og holdes ren i samarbejde med de andre beboere. Arbejdet er et led i en aktivering, hvor hver enkelt kan have forskellige andre opgaver for at udvikle sig. Hver uge indledes med et husmandsmøde, hvor pedel og husmænd planlægger ugens opgaver og eventuelle fælles udflugter uden for huset.

Det kan for eksempel være til et museum eller på sejlture med pensionens fiskekutter. I en husmandskontrakt sikres den enkelte tid til at søge job, deltage i kurser, søge bolig og gå til nødvendige møder uden for huset. Husmænd arbejder fra kl. 07-15 mandag til torsdag og kl. 07-12 om fredagen, og lønnen er den aktiveringsydelse, som de er berettiget til.

Plus-beboeren
Plus-beboeren er en beboer under afsoning. Nogle plus-beboere bor her længe, måske flere år, mens andre kommer i en kortere periode over nogle måneder. De fleste sætter pris på den højere grad af frihed, de får som beboer her i forhold til andre afsoningssteder. Men som plus-beboer vil du opleve, at der stadig er nogle ting, du ikke vil kunne gøre, mens du er under afsoning.

For eksempel være væk uden at have en aftale med stedets ansatte. Beboerne kan være her under forskellige vilkår, så hvad der er tilladt for én, kan være forbudt for en anden. Hver enkelt plus-beboer skal have en handleplan for deres afsoningsforløb, som laves og løbende følges op på med deres kontaktperson.

De fleste plus-beboere er enten i arbejde eller under uddannelse, og kan efter accept  forlade pensionen i den forbindelse. Venner, familie og kæreste kan komme på besøg, når de vil. Mange plus-beboere sætter stor pris på, at halvdelen af beboerne på pensionen er minus-beboere, altså beboere uden noget på straffeattesten. Det giver en mere normal og afslappet atmosfære, end man er vant til fra fængslet.

Minus-beboeren
Minus-beboeren er en beboer, der ikke er dømt for noget. Formålet med at have dem i huset er, at skabe en afslappet og normal hverdag og i det hele taget nogle gode støttende rammer for de plusbeboere, der vil ud af kriminalitet. Derfor er der krav til, at minus-beboere skal være sociale, nysgerrige og lade sine fordomme blive udfordret.

Det er også bedst, hvis du planlægger at bo på pensionen i mere end bare nogle måneder. Ellers risikerer stedet at blive et hotel mere end et hus, hvor svingdørene ikke står stille. Som minus-beboer er du ikke være underlagt de samme regler som plus-beboerne i forhold til, hvornår du skal være på pensionen. Du kan komme og gå som du vil, og få besøg af venner og familie som det passer dig.

Du skal dog være en aktiv del af stedets sociale liv, samt deltage i gruppemøderne en gang om ugen og fællesmøderne hver anden uge. Alle – også minusbeboere – skal lade sig teste for stoffer med jævne mellemrum. Det andet – om du er ung eller gammel, hvid eller sort, mand eller kvinde er ikke så vigtigt. Bare du er behagelig, og kan bidrage med god stemning til huset.